Artur

Łącki

Poseł na Sejm RP

O mnie

Pomorze Zachodnie, to moja Mała Ojczyzna..
Urodziłem się i wychowywałem w Gryficach, ale to z Rewalem związałem swoje życie rodzinne i zawodowe. Jestem absolwentem prawa, na Uniwersytecie Szczecińskim.Od lat 80-tych prowadziłem wraz z Żoną działalność gospodarczą. Powoli, systematycznie budowaliśmy pozycję na rynku, i dzięki temu dziś nasza rodzinna firma prężnie działa w branży turystycznej nad polskim morzem.
Równocześnie angażowałem się w życie społeczne, zostając członkiem rady sołeckiej w odrodzonym samorządzie, następnie byłem radnym gminy Rewal, a od 2002 roku byłem radnym powiatu gryfickiego, a także członkiem zarządu powiatu. 
W 2001 roku, gdy powstała Platforma Obywatelska zaangażowałem się w tworzenie jej struktur powiatowych, a w 2003 roku zostałem członkiem zarządu regionu. To z list Platformy Obywatelskiej byłem wybierany w 2010, 2014 i 2018 roku do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Oprócz pracy w Komisjach, pełniłem funkcję przewodniczącego klubu radnych PO. W 2019 roku z Państwa woli zostałem wybrany Posłem na Sejm Rzeczypospolitej. Do dziś pracuję w Parlamencie na rzecz Polski i Pomorza Zachodniego.

Komisje
i podkomisje

 • Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
 • Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych
 • Podkomisja stała do spraw modernizacji i rozwoju Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa
 • Komisja Kultury, Fizycznej, Sportu i Turystyki
 • Podkomisja stała do spraw turystyki​

Zespoły parlamentarne

 • Parlamentarny Zespół ds. Afryki
 • Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
 • Parlamentarny Zespół ds. Budowy Dróg Ekspresowych S6 i S11
 • Parlamentarny Zespół ds. Kultury i Tradycji Łowiectwa
 • Parlamentarny Zespół ds. Lasów
 • Parlamentarny Zespół ds. Ochrony Morza Bałtyckiego
 • Parlamentarny Zespół ds. Wędkarstwa
 • Parlamentarny Zespół ds. Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży
 • Parlamentarny Zespół na rzecz Ochrony Zwierząt Hodowlanych
 • Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego
 • Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt
 • Pomorski Zespół Parlamentarny
 • Zachodniopomorski Zespół Parlamentarny
 • Zespół Parlamentarny „Zerwij z plastikiem”​

Więcej informacji znajdą Państwo na mojej stronie poselskiej w serwisie Sejmu RP: kliknij tutaj

tel. 501 319 034

tel. 571 341 259

artur.lacki@sejm.pl

ul. Niepodległości 67 72-300 Gryfice

ul. Wysockiego 12e lok. 2 72-400 Kamień Pomorski